Aktuality

KURZ čínské jógy ve školním roce 2023/2024

Informace pro kurzy čínské jógy qigong(čchi-kung) styl „Orel v hnízdě“ v Kroměříži pod vedením Vladimíra Dudy Kurzy ve II.pololetí šk.roku 2023/24 (od 11.1.do 25.4.2024): Termíny čtvrtečního kurzu vždy v čase 18,00 – 19,30 hod. v sále na Šafaříkové ulici 184/1, 767 01, Kroměříž Leden 11.18. 25. Únor 1. 8. 15. 22. -- Březen 7. 14. 21. 28. Duben 4. 11. 18. 25. Celkem lekcí 15 lekcí Kurzovné 3.000,- Kč Ceník: Lekce 90 minut – pro frekventanty kurzů 200,- Kč, mimo účastníky kurzu = 220,- Kč. Noví zájemci mají možnost si nejprve cvičení vyzkoušet – 1 lekce zdarma Přihlášky posílejte na dudavlad@volny.cz, stejně jako jakékoliv další dotazy. Platba kurzovného ve výši 3.000,- Kč do 31.1.2024 převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 1483333399/0800 Nezapomeňte prosím uvést své jméno. Účastníci kurzu mají přednost před náhradami i před jednotlivými vstupy. Není třeba se registrovat do rezervačního systému. Zaplacením kurzovného se předpokládá, že jste odhodláni cvičit s pravidelností a radostí J Nevyužitou lekci je možno nahradit za těchto podmínek: - omluvit absenci zasláním zprávy na dudavlad@volny.cz, nebo formou SMS na mobilní telefon 603 785 385 nejméně 1 den před začátkem lekce. Pouze v případě nemoci akceptuji omluvu ve stejný den ráno. Předem děkuji za dodržení pokynů a za pochopení organizační náročnosti. Kurzovné za nevyužité a neomluvené lekce se nevrací.

Žádost lékařů

MUDr. Přemysl Šubrt a MUDr. Karin Taussig V Praze dne 16. března 2020 Je naší povinností Vás plně informovat o pragmatických důvodech, proč společnost v čele s naší politickou reprezentací, řeší infekci virem Covid-19 tak radikálním způsobem. Je epidemiologickým předpokladem, že se velká část populace v nejbližších několika týdnech tímto virem nakazí. Většina mladé a zdravé populace ho překoná jen s velmi mírnými příznaky. Je však již z nedávné epidemie v Číně a Itálii známo, že zhruba 15 – 20 % pacientů potřebuje na přechodnou dobu intenzivní péči v nemocnici. Tato nemoc není nevyhnutelně smrtelná, pokud se pacientovi dostane včas léčba. Je ale vysoce infekční, proto nemoci čelí samozřejmě i zdravotníci, kteří průběžně také onemocní. Péče o pacienty je možná pouze tehdy, pokud je dostatek lůžek a dostatek personálu. Když onemocní najednou cca 100 lidí, je předpoklad, že cca 20 lidí bude v tu dobu potřebovat přechodnou intenzivní péči. Tento a jemu podobný scénář naše zdravotnictví samozřejmě zvládne. Rozdíl však nastává, pokud onemocní například polovina obyvatel Prahy a 20 % z nich bude potřebovat intenzivní péči. V tu chvíli by mohl nastat neřešitelný stav, kterému aktuálně čelí Itálie. Takovému průběhu se vlády brání zaváděním restriktivních opatření, doporučuje karantény a izolace, aby se celá společnost nakazovala postupně. Ideálně proto zůstaňte nyní jen v kruhu nejbližší rodiny, vyjímaje seniorů, pro které je tato nemoc nejvíce nebezpečná. V celospolečenském zájmu Vás proto žádáme, abyste zůstávali do ukončení těchto opatření doma, omezili sociální kontakty a nepotkávali se s jinými lidmi - právě touto cestou se nemoc mezi lidmi rychle šíří, nemocných bude přibývat a zdravotnický personál je nebude stíhat ošetřovat. Pokud z nějakého důvodu potřebujete opustit místo bydliště, důrazně doporučujeme nosit roušku. Zároveň jako preventivní opatření na základě proběhlé studii o místech výskytu a charakteru průběhu onemocnění Covid-19 doporučujeme doplnit medikaci mimo běžných vitamínů také o vitamín D. (V oblastech s vysokým přirozeným výskytem vitamínu D v populaci má onemocnění lehčí a kratší průběh, bez výskytu závažných komplikací.) Pokud se u Vás objeví jen mírné projevy infekce, např. kašel, teplota do 38 st., bolesti svalů a kloubů, únava - zůstaňte v domácí izolaci po dobu nejméně 14 dnů. Lékaře volejte pouze v případě dušnosti, buď cestou svého praktického lékaře, nebo záchranné služby. Jinak lehký, výše uvedený průběh řešte zcela standardně jako jinou běžnou infekci – užívejte Paralen při tělesné teplotě nad 38 st., zvyšte příjem vitamínu C, užívejte např. Celaskon. Informujte svého praktického lékaře o skutečnosti, že jste doma s infekcí, poučí Vás o karanténě a dalším postupu. Nutnost testování a odběru vzorku na Covid - 19 určí vždy pouze váš praktický lékař nebo hygiena. Není zatím ve společenském zájmu testovat zdravé jedince, proto se na testovací místa nevydávejte samostatně, právě tam byste se mohli vystavit dalšímu zbytečnému riziku nakažení. Je čistě na české společnosti, jak celá epidemie v ČR proběhne. Pokud budeme dodržovat karanténní pravidla, striktní izolaci od každého mimo rodinných příslušníků ve společné domácnosti a nebudeme zatěžovat zdravotní systém nekomplikovaným průběhem, pak dostanou léčbu skutečně jen ti, kteří ji budou v dané chvíli urgentně potřebovat. Za těchto okolností je větší šance, že náš zdravotnický systém touto velmi těžkou zkouškou projde bez nebo jen s malým počtem obětí na životech. Žádáme vás - šiřte tuto informaci dál, čím více lidí bude vědět pravdu o obavách z této infekce, důvodech a principu karantény, tím je větší šance na náš společný úspěch.

GDPR (General data protection regulation - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů)

Vážení pacienti, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující fyzioterapeut.

Nabídka ošetření za hotové

Klientům zdravotních pojišťoven VoZP (201) a ZPMV(211) se kterými nemám uzavřen smluvní vztah, nabízím ošetření za hotové, stejně tak i klientům ostatních ZP, se kterými smlouvy mám, ale byli již jednou v kalendářním roce v mém zařízení na pojišťovnu ošetřeni. Všem výše uvedeným klientům nabízím výhodné ošetření na permanentní vstupenku viz. ceník.

Dárkové poukazy na masáže

Nabízím dárkové poukazy. Poukaz je na 5 vstupů v hodnotě =1.750,- Kč a obdarovaný si může vybrat kteroukoliv z nabízených terapií bez doplatku