Fyzikální terapie II

Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé, přirozené) za účelem prevence a léčení organických
a funkčních onemocnění.
Patří sem: fyzioterapie, termoterapie, mechanoterapie, ultrasonoterapie, pulzní magnetoterapie, elektroterapie, fototerapie, radioterapie a hydroterapie.
V mé ordinaci používám všechny výše uvedené složky fyzikální terapie mimo radioterapii a hydroterapii.

Fotogalerie