Bobath koncept

Bobath koncept je vyšetřovací a terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů u osob s poruchami centrálního nervového systému, které vedou k poruchám funkce.

Terapeutická intervence používá přímý zásah k optimalizaci funkce daného individua v kontextu s jeho prostředím – problem solving approach.

Terapie se děje interakcí mezi pacientem a terapeutem, kdy facilitace vede ke zlepšení funkce. Všeobecným cílem je dosažení maximálně možné normální funkce v limitu individuálního postižení.

Terapie je směřována tak, abychom dosáhli obnovení normální funkce získáním posturální kontroly a disociovaných kontrolovaných pohybů. Neexistují „ typicky Bobathovské cviky“ – každý terapeut může k cíli dojít jinou cestou.

Fotogalerie