Ing. Vladimír Duda, DiS.

Kdo jsem?

Vyrůstal jsem ve zdravotnické rodině. Když jsem si měl zvolit střední školu (chtěl jsem buď na zdravotní nebo na veterinu) rozhodli za mě rodiče, kteří ze mne chtěli mít "hlavu študovanou", a dali mne na gymnázium, abych mohl jít dále na vysokou školu. V té době byl totiž střední odborný kádr vychováván pro praxi a ne pro další studium. Po gymnáziu jsem šel studovat ekonomiku na vysokou vojenskou školu, aby rodiče utáhli studium mé sestry na právech. Později jsem si udělal ještě postgraduální ekonomické studium. Protože matka pracovala v psychiatrické léčebně, využila svých poznatků a zasvětila mne do tajů autosugesce. Protože zahájila studium medicíny těsně před zahájením 2. světové války, věřila i v sílu bylinek a některých léčitelských praktik, například i v urinoterapii a některé své poznatky mi rovněž předala. V té době otec donesl domů "novinku - přenosné kapesní zařízení pro aplikaci elektropunktury - STIMUL 3", a tak jsme se začali zajímat o akupresuru. Postupem času jsem v sobě objevil i nějaké psychotronické schopnosti, ale neuměl jsem je využít. Když jsem se v té době chtěl dozvědět něco od několika takzvaných citlivců v mém okolí, nechtěli se o své poznatky dělit, a tak jsem musel bádat sám. Od nástupu na vysokou školu jsem se asi 16 let věnoval aktivně karate. Protože mě zajímalo vše, co souviselo s tímto bojovým uměním a nejen s ním, ještě více jsem se začal zabývat akupresurou a dalšími terapiemi. Po roce 1989, kdy se otevřely hranice a začaly k nám proudit kvanta lektorů různých terapeutických praktik a dalo se sehnat velké množství odborné a mnohdy až brakové literatury, jsem se vrhl po hlavě do studia alternativní medicíny. Protože jsem se nechtěl vázat jen na jeden směr a chtěl jsem si udělat větší přehled, absolvoval jsem několik desítek kurzů a studium u následujících středisek a institucí.

Absolvované školy a vzdělávací zařízení

 • SVOŠ, SVZŠ-MILLS, s.r.o., Brandýs nad Labem (vyučující např. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., Doc. MUDr. Leoš Navrátil, Csc.)
 • Agentura sport Praha zastoupená PaedDr. Bohumilem Jaurisem
 • Soukromé vzdělávací zařízení a nestátní zdravotní zařízení Stanislava Flandery Praha (lektoři například prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., Doc.MUDr. Miroslav Tichý,Csc., prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., MUDr. Houdová a další)
 • Institut profesního vzdělávání Mgr. Beneše Brno (lektoři např. MUDr. Kozlovová, Zdena Jelínková a další)
 • Institut NEI TIN Brno zastupené Václavem Moravcem (lektoři např. Václav Moravec, Libor Rožnovjak)
 • Slovenská asociace REIKI zastoupená Dr. Ladislavem Hodkem
 • Nezávislý mistr učitel REIKI Dr. Jozef Jančo
 • Mezinárodní asociace SU JOK akupunktury (lektoři např. prof. MUDr. Vladan Michejev, MUDr. Radomír Růžička, Csc.)
 • Vzdělávací agentura Akupunkt-masáže dle Penzela, zastoupená MUDr. Z. Šosem
 • The Kushi Institute of Europe zastoupená Adalbertem Nelisonem (lektoři - Tsunenori Fujimaki, Phillip Jannetta)
 • ENERGY Group a.s. (lektor MVDr. Chmelař)
 • Zapletal Stanislav, s.r.o. fyzioterapie a rehabilitace - lektor Mgr. Stanislav Zapletal
 • Centrum KRUH Uničov Lubomíra Hrdličky (lektoři např. MUDr. Radomír Růžička, Csc., Bob Dvořák, Heilpraktikerin Anna Velisek a další)
 • ČLS J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu, sekce fyzioterapeutická - Eva Janíková, PhDr. Alena Herbenová
 • EPAM institut vzdělávání v alternativní medicíně - profesionální škola Ing. Borise Tichanovského
 • Škola zdraví pod vedením Eleny Tomiliny ve spolupráci s Evou Ludvovou
 • Léčebná rehabilitace V Podluží, Praha - PhDr. Eva Haladová, Věra Jedličková
 • DAR sdružení, Praha - Mgr. Denisa Palečková, Ing. Richard Vojík
 • IBITA, Bc. Hana Kafková
 • Mgr. Petra Bastlová - certifikované kurzy PNF
 • IMTE s.r.o. (Lektor Barral Institute - A.J. de Koning, D.O.)
 • Institut synergické reflexní terapie s.r.o., Renata Vodičková, DiS.
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (NCO NZO), vedoucí studia Mgr. Margita Kučerová - subkatedra fyzioterapie a ergoterapie
 • Masérská škola Mgr. Bc. Romana Šimáčka a Škola tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielová (lektoři - MUDr. Doris Danielová, MUDr. Helena Čutová, MUc. Petra Uríková, Ing. Dana Švestková, PhD.)
 • Centrum "Plující oblaka" Praha (lektor - David Wei, PhD. z Kalifornie - Taoistickým jménem Zi Rong, člen 16. generace školy Wudang Zhang San Feng Pai, China)
 • 1. škola tradiční čínské medicíny (lektor QIN Fei, Mistr qi gongu)
 • Evropská škola Tuiny Praha (mimo české lektory např. prof. Wang Fuyin a prof. Liu Yangang - oba z Číny)
 • TCM ACADEMY, SHANTI Academy, z.s. Rychvald zastoupená MGr. Danielou Pilařovou ( lektoři: Romana Farna, Václava Přistoupilová, Marta Tovtová, MUDr. Yvetta Stavařová a další)
 • Bodhidharma - mezinárodní společnost čchi-kung, z.s. zastoupená JUDr. Pavlem Simonem (lektoři: JUDr. Pavel Simon, Mgr. Alice Simonová, Ing. Zdeněk Folk)
 • Svět Fyzioterapie (lektoři: Mgr. Jiří Vítek, MUDr. Darja Starková a další)

Dalším zařízením, vyučujícím a lektorům, které jsem zde neuvedl se omlouvám, ale jejich výčet by tyto stránky zahltil.

Průběh mojí praxe

V letech 1988-1993 jsem vedl oddíl karate v TJ Slavia Kroměříž, v letech 1995 až 1999 jsem bezúplatně vypomáhal s masážemi na plaveckém bazéně v Kroměříži, kde jsem provozoval zdarma i léčitelskou a poradenskou praxi, vše ve svém volném čase mimo své zaměstnání. V letech 1996-1997 jsem vedl dva kluby REIKI v Kroměříži a v Uherském Hradišti, než mi to mí nadřízení zakázali, protože jsem v té době (v letech 1995 - 2000) zastával funkci ředitele jednoho Vojenského finančního úřadu a i když jsem to prováděl nezištně ve svém volném čase, neztotožňovalo se to prý s mou funkcí. Abych si udržel alespoň nějaké kontakty, začal jsem v září 1998 předcvičovat CHI KUNG pro starší spoluobčany v rámci oddílu karate, kde jsem je seznamoval i se základy SHIATSU a SU JOKu. V březnu tohoto roku jsem po dosažení výsluhového příspěvku za 20let u armády odešel do zálohy a od 1. 4. 2000 mám zřízenu živnost masérských služeb, přičemž od 1. 7. 2000 funguji ve své ordinaci v areálu relaxačního centra Pensionu Na Octárně, s.r.o. v Kroměříži, kterou jsem si vzal do nájmu. Dne 1.10.2005 jsem na MZ ČR získal registraci zdravotnického pracovníka pro ČR v odbornosti fyzioterapeut. Dne 1.6.2006 jsem u odboru zdravotnictví na krajském úřadě ve Zlíně získal i registraci nestátního zdravotnického zařízení pro ambulantní fyzioterapii a dnem 26.7.2006 jsem získal od Oddělení zdravotní péče Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu ve Zlíně souhlasné stanovisko k uzavíraní smluv se zdravotními pojišťovnami na poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru fyzioterapie pro oblast Kroměříž a okolí. Ordinaci mám ve stejných prostorách jako masérské služby. Od 19. 10. 2004 do 11. 8. 2008 jsem vykonával funkci předsedy dozorčí rady v Pečovatelské službě Kroměříž, o.p.s.

V letech 1996 - 2001 jsem absolvoval kurzy sportovního maséra, anatomie, filipínského léčitelství, dva kurzy SHIATSU, následně i dva roky uceleného vzdělávacího cyklu SHIATSU, proškolení k metodě suchých uhličitých koupelí BIOPLUS, kurz čínské pulzní diagnostiky, několik stupňů SU JOK terapie, všechny stupně REIKI, dva kurzy čínské tlakové masáže, dva kurzy vakuové terapie, dva kurzy reflexní terapie plosky nohy a kurz bezkontaktní terapie.

V lednu 2001 jsem ukončil půlroční kvalifikační kurz "Masér v kategorii nižšších zdravotních pracovníků" akreditovaný ministerstvem zdravotnictví v soukromém vzdělávacím zařízení St. Flandery, ve spolupráci se soukromým zdravotním zařízením MUDr. Machotky v Praze. Abych se nenudil, absolvoval jsem ještě kurzy lymfatických masáží a akupunkturních meridiánových masáží a tapingu. V červnu 2001 jsem se podílel na výuce Shiatsu a Chi Kung v Chorvatsku. Zde jsem poskytl interview redaktorce ČRo 2 - Praha Stáni Dufkové. Mohli si ho poslechnout v pořadu Host do domu 25. června 2001. V červenci 2001 jsem absolvoval kurz Cranio-Sacrální terapie pod vedením Tsunenori Fujimaki (o kterém jsem měl živé hodinové vysílání ve studiu Kontakt na ČRo Olomouc dne 9. 4. 2002 s paní redaktorkou Opletalovou) a kurz Palm Healingu pod vedením Phillipa Jannetta, oba dva v holandském Allardsoogu pod hlavičkou The Kushi Institute of Europe. V průběhu roku 2002 jsem se stal odborným poradcem pro SUPERTRONIC 2000. V měsíci červnu 2003 jsem si zdokonalil své znalosti o čínské tlakové masáži u Doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc (kurz v Soukromém vzdělávacím zařízení a nestátním zdravotním zařízením Stanislava Flandery v Praze). V lednu 2005 jsem ukončil studium SVOŠ, SVZŠ-MILLS v Brandýse nad Labem v oboru diplomovaný fyzioterapeut a obhájil diplomovou práci na téma Léčebná tělesná výchova u vertebrogenních syndromů bederní páteře se zaměřením na využití reflexních technik. V měsíci říjnu 2005 jsem absolvoval u SVOŠ, SVZŠ-MILLS v Brandýse nad Labem kurz "Mobilizace žeber a sternocostálního skloubení rehabilitační metodou pí.Mojžíšové" - lektor pí.Kateřina Horáková a v Centru KRUH Uničov kurz aurikuloterapie - lektor MUDr. Jaromír Růžička,Csc. U lektorky Evy Janíkové jsem absolvoval dlouhodobý kurz Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému (duben 2006 - únor 2007). Dlouhodobý kurz "Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové" (březen - duben 2007). Listopad 2007 - absolvování kurzu Tantra masáže. Březen - duben 2008 jsem absolvoval odborný kurz "Vyšetřování a terapie dospělých pacientů s poruchami centrálního nervového systému - BOBATH KONCEPT". V měsíci listopadu 2008 jsem absolvoval kurz PNF. Od srpna 2009 do června 2011 jsem absolvoval dlouhodobý kurz Viscerální terapie I-IV, v měsících září-listopad 2009 jsem absolvoval kurz SRT a v měsíci prosinci 2009 jsem absolvoval kurz Metodiky senzomotorické stimulace. V září 2010 jsem zahájil studium Tradiční čínské medicíny ve Škole tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové v Brně - ukončeno závěrečnou zkouškou v roce 2012. 30. listopadu 2011 jsem ukončil atestační zkouškou specializační studium "Aplikovaná fyzioterapie" v NCO NZO Brno. Následně jsem zahájil tříleté studium Tuina v Evropské škole Tuiny v Praze, které jsem v září 2014 ukončil závěrečnou zkouškou. V roce 2011 jsem dále absolvoval kurzy: aurikuloterapie, pulsní diagnostiky, další kurz čínské tlakové masáže Tuina, tentokrát s lektorem Davidem Wei, PhD., seminář Čchi-Kung s Mistrem Čchi-Kung QIN Fei. Od dubna do října 2013 jsem absolvoval kurz Yangshengfa (obsahující výuku cvičení několika forem Čchi-Kung a meditací) v Praze v Evropské škole Tuiny. Týdenní výukový kurz na páteř a klouby „Pomoz sám sobě“ - 6. 3. 2015 - Centrum kruh Uničov – pod vedením Ing. Borise Tichanovského. V EPAM institutu vzdělávání v alternativní medicíně - týdenní kurz zaměřený na obnovu zraku - 8. 8. 2015 - v profesionální škole mistra Borise Tichanovského. Víkendový kurz "Naučte se řeči těla - zlepšení hybnosti páteře a kloubů“ - 10. 10. 2015 - ve spolupráci se Školou zdraví pod vedením Eleny Tomiliny. Nejnověji absolvované kurzy: Dornova metoda a Breussova masáž - 29. 11. 2015 v Centru kruh Uničov – L. Hrdlička a Heilpraktikerin Anna Velisek.

V roce 2018 jsem ukončil závěrečnou zkouškou roční studium "Dietetika v TČM" v TCM Academy v Ostravě a v roce 2020 jsem ukončil závěrečnou zkouškou roční studium "Učitel Čchi-kung" v institutu Bodhidharma, mezinárodní společnost čchi-kung,zs. v Brně, kde jsem zároveň získal statut instruktor III. třídy stylu Orel v hnízdě. V průběhu let 2015 až 2021 jsem dále absolvoval tyto další kurzy a semináře:kurz Taoská jóga a sexuální energie pro zdraví a dlouhověkost s Jelenou Tomilinou, seminář k Pranajama dechům s Romanou Farnou, seminář YangTaijiquan s Paulem Mitchellem, 2 seminářeQigongu s Václavou Přistoupilovou, víkendové kurzy s Pavlem Simonem: Orel v hnízdě "Energie středu", "Řeky Čchi", "Taoistická očista a omlazení", "Plíce", "Jarní omlazení", "Sestava otvírání" kloubů. Dále on-line kurzy - Zobrazovací diagnostika - páteř - RTG, MR, CT a on-line kurz - Zobrazovací diagnostika - páteř - RTG, MR, CT - navazující s MUDr. Darjou Starkovou, on-linekurz -Myofasciálnítrigger pointy a víkendový seminář "Suchá jehla" s Mgr.Jiřím Vítkem.

V listopadu 2003 vyšlo v ČR 2. vydání encyklopedie osobností Who is Who švýcarského Hübnerova vydavatelství, kde byla zařazena i má maličkost. Pokud se mi zadaří sehnat přebytečných 50.000,- Kč, tak bych chtěl ještě absolvovat i kurz Thajské masáže v Thajsku.

O mé práci si mohli čtenáři v okrese Kroměříž přečíst v týdeníku HIT ze dne 26. 11. 2001 a v časopisu RING č. 26/2002 z 25.6. 2002.

Mimo svou praxi jsem od 1.4.2006 do 30.9.2006 vykonal povinnou praxi ve funkci fyzioterapeuta v Nemocnici milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži. Chtěl bych poděkovat vedení NMS - matce představené sestře Jiřině, řediteli MUDr. Zlámalovi, vrchní sestře Damiáně, lékaři oddělení MUDr. Drápalovi, staniční sestře paní Rosecké a veškerému zdravotnickému i nezdravotnickému personálu.

Mimo jiné jsem členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně - Společnost pro myoskeletální medicínu. Od roku 2003 i členem Unie fyzioterapeutů ČR (UNIFY). Od roku 2011 jsem členem Sinobiologické společnosti.

Mých služeb využily mimo jiné i tyto osobnosti

České herečky
- Květa Fialová
- Kateřina Hrachovcová
Redaktorka ČRo2
- Stáňa Dufková
Francouzský herec
- Frédéric Diefenthal (představitel policejního komisaře ve filmu TAXI)
Francouzský režisér
- Pierre Aknine

a dále představitele politického, církevního a kulturního života kroměřížského regionu.

Sportovci
- mladá nadějná sprinterka Šárka Hlaváčková z TJ Spartak Vlašim - 5. na mistrovství ČR
- absolutní mistr ČR v kulturistice v roce 2004 a bronzový na ME v Budapešti David Kolman
- pětinásobná mistryně Rakouska v krasobruslení párů v letech 2006-2010, 2012 Barbora Silná